Слънчеви панели   •   Подово отопление   •   Термопомпи


Полезна информация

Какво е термпомпа за отопление- принцип на работа и основни предимства

Какво е термпомпа за отопление- принцип на работа и основни предимстваТермопомпата –е установка , която много прилича на хладилник. Както в термопомпата, така и при хладилника има компресор, кондензатор, изпарител и устройство за дроселиране. И двата агрегата имат еднакви цикли на работа., различават се само по параметрите на настройка. Даже визуално по габарити и форма си приличат.
Работата на хладилник е основана на извличането на топлината на окръжаващата среда, а работата на термопомпата – наобратно, се основава на извличанетро на външната топлина и пренасочването й към системата за отопление. При хладилниците практически неосетимата топлина на продуктите се отвежда в горещ въздушен поток, който се отделя от радиатора, разположен на задната страна на хладилника (кондензатора). Именно затова премахвайки от хладилника на изпарителната камера (с тръбите) и закопавайки я в грунта се получава термопомпа, който може да отоплява помещенията с подгрят въздух. Ако кондензатора сезалее с вода (през топлообменника), то нагрятата вода може да се насочи към системата за водно отопление : в радиаторите или в топли водни подове.
Принципната работа на термопомпата е основана на цикъла на Карно, който е известен още от часовете по физика в училище.Прочети още

* * *

Съвети при избор на водно подово отопление

Съвети при избор на водно подово отоплениеГлавния аргумент в полза на системата за подово отопление е повишения комфорт на пребиваване на човека в помещението, когато в качеството на отоплителен прибор се използва цялата повърхност на пода. Въздуха в помещението се отоплява отдолу нагоре, като на нивото на пода той е малко по-топъл отколкото на височина от 2 – 2,5 м. В някои случаи (например при отопление на спортни зали, търговски комплекси, басейни, болници) подовото отопление се оказва най-предпочитано.
Към недостатъците се отнасят относително високата, в сравнение с радиаторното отопление, стойност на оборудването, а така също и повишените изисквания към техническата грамотност на монтажниците и качеството на тяханата работа. При използване на качествени материали и съблюдаване технологията на монтажа, в грамотно проектираната система на водно подово отопление не възникват проблеми по време на експлоатация.Прочети още

* * *

Предназначение на водното подово отопление

С всяка година все повече хора при строителството на нов дом избират система за подово отопление. Тя еднакво добра както за дървените, така и за монолитните къщи, изградени от обикновени керамични тухли или от пенобетон.Прочети още

* * *

Монтаж на водно подово отопление

Монтаж на водно подово отоплениеАко искате да си поставите водно подово отопление, трябва да си изберете схема на рзположение на тръбите. Най-разпространените са змиевидно, двойно змиевидно разположение, спирално и спирално с изместен център. Ако тръбите се монтират змиевидно, то подаването на водата трябва да става от външната страна, където загубите на топлина са по-големи, защото разпределението на топлината при този вариант е неравномерно. При инсталирането на тръбите в конфигурация двойно змиевидна или спирална, се избягва този бнедостатък. Така също може да се регулира равномерността на подаването на топлина, като се променя размера на разстоянието между трубите. И все пак това разстояние не бива да надвишава 30 см, иначе разликата в температурите на нагретите и ненагретите площи ще надвиши 40С и ще започне да се усеща от обитателите.
Прочети още

* * *

Системи за водно подово отопление

Системи за водно подово отоплениеСистемата за водно подово отопление се използва за жилищни, административни, складови, производствени, изложбени и други обществени здания. Разработена е и специална система за подови за спортни зали. Аналогична система на отопление се използва и за подгряване на открити площадки (паркинзи, стадиони, летища, тротуари и др.), при това на повърхността се създава положителна температура и се предотвратява заледяването на повърхностите, а снега се почиства с лекота.

В разглежданата система за подово отопление ролята на нагревателния елемент играят тръби с циркулираща в тях гореща вода, положени под повърхността на пода. Ниската температура на топлоосителя е основната отличителна черта на дадената система в сравнение с останалите видове радиаторни системи. За нормалната работа на подовото отопление се изисква топлоносител с температура само 30 – 50 0С.Прочети още

* * *

Общо описание на подовото отопление

Общо описание на подовото отопление„Топлите подове” са удобен и комфортен вид отопление. Подовото отопление съществено се различава от радиаторното, в частност в методите на разпределение на топлината. При подовото отопление в качеството си на отоплителен уред се явява цялата повърхност на пода. В рзултат на това въздуха в помещението се отоплява равномерно. Понякога подовото отопление е единствения вариант за отопление на въздуха в помещението, например за да не се наруши дизайнерския интериор на помещението. Или друг вариант когато е невъзможно или нецелесъобразно да се монтира радиаторна или друг вид отоплителна система. Съществуват два вида подово отопление водно и електрическо.Прочети още

* * *

История на подовото отопление

акто сочат многочислените документи и археологическите находки, система с подово отопление е била изобретена в Китай още преди 2 хиляди години. Древните римляни в разцвета на своята цивилизация са развили и усъвършенствали тази техника за отопление до такава степен, че инженерните решения на нашите предци се използват и днес.
Системата, разработена от китайците, в основата си се била един вид подземно огнище, горещите газове, от което преминавали в кухините под пода и нагрявали помещението. Системата разработена от римляните, била доста по-сложна и представлявала цяла централизирана система.Прочети още

* * *

Предимства и икономия при използването на подово отопление

Предимства и икономия при използването на подово отоплениеКакви са предимствата на подовото отопление, до колко икономично е и какви преимущества притежава то?
Температурен комфорт. За поддържане на температурен комфорт, т.е. за поддържане на идеални температурни условия, е необходимо температурата на въздуха при пода да е малко по-висока, отколкото при тавана.
Както се вижда от температурните криви, в зависимост от височината от пода, отоплението с излъчващи панели е по-оптимално в сравнение с други форми на отопление.Прочети още

* * *

Уеб дизайн и оптимизация Webstar.bg
Tyxo.bg counter